Ticarette Teknik Engeller Raporu

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan Odamıza gelen bilgilendirmede; ticarette teknik engellerin bertarafına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hedef pazarlarda ihraç ürünlerimizin teknik engellerle karşılaşmasının önlenmesine ve pazara girişlerinin kolaylaştırılmasına rehberlik etmek amacıyla bu sene ilk defa Bakanlığımızca 15 ülkeyi kapsayan bir Ticarette Teknik Engeller Raporu hazırlanmıştır.
Söz konusu rapora, https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-teknik-engeller-raporu uzantısı üzerinden ulaşılabilinir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.