İhale Duyurusu (Peru)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’na Lima (Peru) Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen yazıya atfen, Peru İçişleri Bakanlığı Polis Kuvvetleri tarafından silah alımına ilişkin bir ihaleye çıkıldığı belirtilmiştir.

Başvuru için son kayıt tarihi 12 Aralık 2022 olan bahse konu ihaleye katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan kayıt formunu İspanyolca olarak doldurmaları ve Peru İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere Lima (Peru) Ticaret Müşavirliği’ne (E-posta: lima@ekonomi.gov.tr) göndermeleri gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Form