Bahreyn Cityscape

Ticaret Bakanlığı’nın 10.11.2022 tarih ve E-51278314-525.01-00079858179 sayılı yazısına istinaden;

Bahreyn’in Ankara Büyükelçiliği tarafından iletilen bir Nota’ya atfen, 20-24 Kasım 2022 tarihleri arasında, gayrimenkul hizmetleri sektörüne ilişkin olarak “Cityscape” fuarının düzenleneceği ve detaylı bilgi için www.cityscapebahrain.com web sayfasının ziyaret edilebileceği belirtilmektedir.

https://www.cityscapebahrain.com/en/home.html