Kaluga Valiliği Sunumu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan yazıda, Kaluga Valiliği tarafından gerçekleştirilen Kaluga Bölgesi’ndeki yatırım ortamına ilişkin sunum ekte iletilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek: Sunum