Sierra Leoneli Şirketin Talebi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, First Tricon Ltd. Şirketinin Sierra Leone’nin güneyinde gerçekleştirilen yol ve köprü yapım işlerini üstlendiği ve bu kapsamda ülkemizden inşaat malzeme ve ekipmanı temin etmek istediği belirtilmektedir.

Bahse konu talepleri içeren yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ek: Talep yazısı