İthalat Kontrol Sistemi (ICS2) – 26 Eylül 2022 Tarihli Çevrimiçi Seminer

Sayın Üyemiz,

İlgi: 23.09.2022 tarih ve (50-00)1287 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda; Avrupa Birliği (AB) tarafından devreye alınan İthalat Kontrol Sistemi-2 (ICS2-Import Control System) isimli elektronik gümrük sistemi hakkında, 26 Eylül 2022 tarihinde çevrimiçi bir bilgilendirme semineri düzenleneceği bildirilmiş idi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; bu defa, söz konusu seminerde AB yetkilileri tarafından yapılan sunum örneği iletilmiş olup, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek: Bilgi Notu