İtalya Trieste Limanı Giriş Prosedüründe Değişiklik Hakkında

Milano Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya istinaden,

– İtalya’nın Trieste Limanı’na giriş için uygulamaya konulacak yeni giriş kuralı 31/10/2022 tarihi itibarıyla geçerli olacağı,
– Anılan yeni uygulama ile Trieste Limanı’na sadece ‘Gümrük Bildirimi’ işlemi yapmış olan tırların giriş yapabileceği,
– Bu durumun, limana giriş yapmak isteyen tüm tırlar için zorunlu bir işlem olup,

– Gümrük bildirim işlemlerinin Sinfomar’a ait sinfomar.porto.trieste.it adresinden sadece üye olan operatörler (gümrük acenteleri) tarafından yapılabileceği,

– Limana giriş için gerekli gümrük bildiriminin liman kapısında, evrak veya dijital formatta ibraz edilebileceği,

– Taşıma, gemiye yüklenmek için değil serbest bölgedeki antrepoya yönelik olduğunda ise antrepo kayıt işlemi için sinfomar@info-era.com adresine talepte bulunulması gerekeceği,

– Uygulama hakkında detaylı bilgi Trieste Gümrük İdaresi portalında (www.porto.trieste.it ) yayınlandığı hususları bildirilmekte olup, konuya ilişkin ilave bilgiler ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Ek: Bilgi Notu