Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

Avrupa Birliği ya da Türk firmaları tarafından 01/07/2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşya ile ilgili ekte sunulan listeye ilişkin itirazların, Ticaret Bakanlığına en geç 04/11/2022 tarihine kadar iletilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek: Bilgi Notu