Fas Tarafından Açılan Lokomotif Alımı, Bakım ve Onarım Tesisinin İnşası İhalesi Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 22.09.2022 tarih ve 78397265 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 2025-2030 döneminde yılda 10 ila 20 lokomotif alımı, bir lokomotif bakım onarım tesisinin inşası ve üretimi, iç ve dış piyasaya yönelik bir lokomotif üretim tesisinin inşasına ilişkin “İlgililerin Tespiti İhalesi” açılmıştır. İhale dosyası kamu ihaleleri portalı (www.marchespublics.gov.ma) ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) temin edilebilir. İhalede verilen üç hizmet birbirinden ayrılmazdır. İlgilenebilecek firmaların kamu ihaleleri portalı üzerinden “Cellule COD – Service Global Sourcing, 8 bis, rue Abderrahmane El Ghafiki 10090, Agdal, Rabat” adresine alındı belgesi mukabilinde başvurabileceği ya da taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderilebileceği belirtilmektedir. Başvurular yerel saatle 16 Kasım 2022 saat 09:00’a kadar teslim alınacaktır.

EK: Fas İhale Duyurusu (22 sayfa)