TPS-OIC Menşe İspat Belgesi’nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,
İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 31.08.2022 tarih ve 77641220 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, ilgi’ de kayıtlı Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; TPS – OIC Menşe Kuralları Anlaşması kapsamında kullanılması öngörülen TPS – OIC Menşe İspat Belgesi’nin onay ve vize işlemlerinin elektronik ortamda düzenlenmesine dair teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu belirtilerek, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren bahse konu belgenin onay ve vize işlemlerinin sadece elektronik ortamda düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.