Fas Demir Yolu Ofisi Tarafından Açılan İhale

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan, Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen yazıda, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 60 E1 36ML niteliğindeki yeni rayların temini için ihale bilgisi verilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu ihalenin tahmini bedelinin 55.440.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 5,4 Milyon ABD Doları) olduğu, ihaleye katılım için 831.600,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 81.121,00 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, malzeme temin işlerinin gerçekleştirilme toplam süresinin 3 ay olduğu; adayların becerilerinin değerlendirilmesinde, aynı nitelikte, aynı ölçekte ve aynı zorluk derecesindeki deneyimlerinin dikkate alınacağı; ihale dosyalarının Fas kamu ihaleleri portalından www.marchespublics.gov.ma veya Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden www.oncf.ma indirilerek temin edilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin ONCF’in “Règlement Achat (RG.0003/PMC-version 2)” dokümanının 27, 29, ve 31. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, isteklilerin “Cellule COD-Département Global Sourcing de la Direction Achats, 8 bis rue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal, Rabat” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru yapabileceği veya aynı adrese teslim edebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği ya da kamu ihaleleri portalı üzerinden başvurusunu sunabileceği belirtilmiştir.

İhaleye ilişkin başvuru zarfları 21 Eylül 2022 tarihinde yerel saat ile 09:00’da Rue Mohamed Triki Agdal adresindeki Demiryolu Eğitim Merkezi’nde adayların temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. İhale duyurusuna ilişkin orijinal dosyalar ilişikte sunulmakla birlikte detaylı bilgi ve dokümanlara https://www.marchespublics.gov.ma/ adresinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: İhale Bilgi