ATIL YATIRIMLAR EKONOMİYE KAZANDIRILMALIDIR

Çeşitli nedenlerle işletilemeyen veya yarım kalmış yatırımlar uygun kredi destekleri ile faaliyete geçirilmelidirler.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte özel sektörün inşa ettiği ancak hali hazırda atıl durumda olan yapıların envanterinin çıkarılması ve destek programları ile yeniden işlevlendirilmesi gerektiğini söyledi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, “Kentimizde özel sektöre ait inşaatı yarım kalmış veya tamamlanmasına rağmen işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletilemeyen fabrika, hastane ve otel gibi yapılar bulunuyor.  Çok yüksek yatırım maliyeti olan ve kentimiz ekonomisine çok önemli katkılar sağlayabilecek bu yatırımların atıl durumda kalmaları ekonomik kaynakların israfı demektir. Ülkemiz ve kent ekonomisi açısından son derece önemli kayıp anlamına gelen atıl yapıların yeniden ekonomiye kazandırılmaları büyük bir önem taşıyor.”

DTSO Başkanı Kaya, “Çeşitli nedenlerle yarım kalmış veya atıl durumdaki hastane, otel ve fabrikaların mevcut durum envanterinin çıkarılması gerekiyor. Bu yöntemle yapılacak bir raporlama neticesinde gerçekleşme oranı minimum %30 olan yatırımlar uygun kredilerle desteklenerek bitirilmeli ve ekonomiye kazandırılmalıdırlar.”

DTSO’nun bu konudaki deneyimine de değinen Kaya “Biz DTSO olarak Metal İşleri Sanayi Sitesi bünyesinde bulunan atıl bir yapıyı Çağrı Merkezi olarak işlevlendirdik. Çağrı Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle 1050 kişiye istihdam sağlanacak. Benzeri çalışmalar kentimizde yatırım yapılabilirliği arttıracağı gibi üretim ve istihdam alanında da çok önemli katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.