DTSO’da 15 ilden 40 Kadın Kooperatifi bir araya geldi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 15 ilden yaklaşık 40 Kadın Kooperatifin katılımıyla “Bölgesel Düzeyde Kadın Kooperatifleri Çalıştayı” düzenlendi.

DTSO, DTSO Bilim Eğitim Vakfı ve Kadın Meclisi işbirliğinde DTSO Konferans Salonu’nda 15 ilden yaklaşık 40 Kadın Kooperatifinin katılımıyla “Bölgesel Düzeyde Kadın Kooperatifleri Çalıştayı” düzenledi. Çalıştaya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, DTSO Bilim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Korkmaz, Kadın Meclisi Dönem Sözcüsü Nevin İl,  ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kooperatif temsilcileri ile yerelden kamu kurumlar ve sivil toplum örgütleri katılım sağladı.

 

Açılış konuşmasını yapan DTSO Kadın Meclisi Sözcüsü Nevin İl, dayanışma ağının önemine değindi. Kadın temsiliyetini artırmak için DTSO Kadın Meclisi’ni kurduklarını belirten İl, “Kadınların ekonomik alanda görünür kılmak ve temsiliyetini sağlamak için yola çıktık. İhtiyaç olduğunu gördük ve kadın meclisimizi kurduk. Kadın meclisimiz dünya ve Türkiye açısından bir modeldi. Bu da bizim için gurur kaynağıdır. Alanlarda temsiliyet çalışmalarımızı yürütürken, ürettiğimizi pazara taşırken, yaşadığımız ve gördüğümüz zorluklara dönük yol haritasını oluşturmak için de kadın meclisi modeliyle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Biz birlikte güçlenmenin bizi var edeceğini, dayanışma ile daha güçlü olacağımıza inanıyoruz.” dedi.

“Kooperatifleşme Gelişmemiş”

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, kooperatifçiliğin insanların tek başına yapmakta zorlandığı büyük işleri birlikte başarmanın en iyi yolu olduğu belirterek, “Maalesef Kooperatifleşme Türkiye’de yeterince gelişmemiş ancak bölgemizde geri kalmıştır. Türkiye geneline göre işgücüne katılım oranının düşük ve işsizlik oranın yüksek olduğu bölgemizde, kadınlar daha fazla mağdur olmaktadır. TUİK verilerine göre bölgemizde %18,7 olan kadın istihdam oranı, Türkiye’nin diğer bölgelerinde ortalama %27.7 dir.  Yani diğer bölgelerde kadınların istihdamı bölgemizdeki kadın istihdamının 2 katına yakındır.   Bu sebeple bölgemizde kadınların bir araya gelerek kooperatifleşmesi, işgücüne katılması ve kadınların istihdamının artması hepimizin arzusudur” dedi.

DTB Başkanı Yeşil konuşmasında Diyarbakır Ticaret Borsası olarak bu konuda çalışmalar yaptıklarını da anlatarak, “Yapılan çalışmalara da her türlü desteği vermekteyiz. Ve bundan sonrada destek vermeye devam edeceğiz. Bu toplantının bölgemizdeki kadınlarının üretimde ve istihdamda daha fazla yer almasına ve yeni başarı hikayelerini ortaya çıkarmalarına katkı sunacağını ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

 

“Üretim Tek Yapmak Tek Başına Yeterli Değil”

Daha sonra konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Bölgedeki kooperatiflerim çoğunun işlevsiz olduğunu ve aktif olmayan kooperatiflerin sayısının fazla olduğunu söyledi. Kooperatiflerin yaklaşık yüzde 90’nın üretim kooperatifi olduğuna dikkat çeken Kaya, “ Üretim yapıyoruz ama satış noktasında sorunlar yaşanıyor. Satış ve pazarlama olmadığı sürece üretim tek başına yeterli değil. Pazarlama ağlarının kurulması, üretim çeşitliliğinin sağlanması oldukça önemli. Kooperatiflerin özellikle kadın kooperatiflerinin pazarlama ve ürün çeşitliliği çalışmalarının desteklenmesi gerekiyor. Mevcutta sunulan destekler sadece üretim sürecinde makine ve ekipman desteği ve vergisel bazı avantajlardır. Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin çeşitlendirilmesi, farklı pazarlara sunumu için uygun koşullarda paketlenmesi, üretimde standardizasyonun sağlanması için desteklenmesi gerekiyor” dedi.

 

Yapılan konuşmaların ardından çalıştay basına kapalı olarak soru-cevap şeklinde devam etti. Çalıştay DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok ve Kadın Meclisi Koordinatörü Zehra Demir tarafından modere edildi.