Karadağ’ın Ulaştırma Altyapı Kalkınmasına İlişkin Sunum

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına istinaden; Karadağ Sermaye Yatırımları Bakanlığı’nın Karadağ’ın ulaştırma altyapı kalkınmasına ilişkin sunumunun bir örneği ekte iletilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek: Sunum için tıklayınız.