Duyurular
enkutr

Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitim Programları Hk

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda;

08.04.2022 tarih ve 31803 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e istinaden, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili yeni İş-Kur Genelgesi yürürlüğe konulduğu bildirilmiştir.

Konuya ilişkin bilgi notu, “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge” ve “İşverenler için İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu” ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Genelge ve Kullanım Kılavuzu