DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli ve Eğitim Programı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) alınan bir yazıda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) alınan bir yazıya atfen, TÜBİTAK TÜSSİDE, Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlandığı ifade edilen “Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı”nın temel alınarak “Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli” geliştirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından geliştirilen bu modelin ülke geneline yaygınlaştırılması için “Dijital Dönüşüm Danışman”ları yetiştirileceği ve TÜBİTAK TÜSSİDE’den eğitim alarak başarıyla tamamlayan danışmanlar aracılığıyla “DDX Dijital Dönüşüm Modeli” kullanılarak yürütülen danışmanlık çalışmalarının KOSGEB tarafından destekleneceği ifade edilmektedir. Bu amaçla hazırlanan eğitim programına başvurular ddxhamle.org adresinden 8 Nisan – 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmektedir. Konuyu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,