Güney Sudan, Kenya ve Etiyopya Arasındaki LAPSSET Projesi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 21.04.2022 tarih 4196 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın 19.04.2022 tarihli ve 73981248 sayılı yazısına istinaden; İlgili yazıda, Güney Sudan Cumhuriyeti’nde hayata geçirilmesi planlanan “Lamu Port-Güney SudanEtiyopya (LAPSSET) Ulaştırma Koridoru Projesi” hakkında bir örneği EK’te sunulan bilgi notu iletilmekte ve bahse konu projenin Doğu Afrika Bölgesi’nin en büyük altyapı projeleri arasında yer aldığı ifade edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Ek: Bilgi notu için tıklayınız.