İhale İlanı

Diyarbakır Büyük Şehir Beledisinden gelen yazıda “Ergani İlçesine hizmet vermek üzere 29 yıl süre ile 90 adet S Plaka verilmesi İşi, 30.03.2022 Çarşamba günü saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet  İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle ihale edilecektir.” bildirilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.