ULUSAL ZİNCİR MARKETLERDE EKMEK VE SİGARA SATIŞI YASAKLANSIN

Odamız Yönetim Kurulu’nun 15 Mart 2022 tarihli olağan toplantısında, son günlerde ulusal basında yer alan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı kapsamında ulusal zincir marketlerde ekmek ve sigara satışının önüne geçilecek bir yasal düzenleme çalışmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başlatıldığı ifade edilmiştir.

 

Özellikle ekmek üreten işletmelerin büyük çoğunluğu tam kapasite ile çalışamamaktadır. Tam kapasite ile çalıştığı takdirde ekmeğin fiyatında düşme olasılığı daha yüksek olacaktır. Buna karşılık söz konusu ulusal zincir marketlerin ekmeği fırınlardan önemli oranda iskonto ile alması hem fırıncıların kar marjlarını düşürecek hem de haksız rekabete yol açacaktır.

 

Bu bağlamda, ekmek üretimi yapan küçük işletmelerin desteklenmesi adına ulusal zincir marketlerde ekmek satışı yasaklandığı takdirde özellikle fırınların tezgahında sıcak satış artacak, dolayısıyla fırın işletmelerinin ve bakkalların zarar etmesinin önüne geçilecek ve ticari anlamda yaşamalarına fırsat verecektir. Dolayısıyla hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

 

Bu çerçevede, özellikle son dönemde ekmeğin üretilmesinde kullanılan hammadde fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle ciddi anlamda zarar eden ve ticari hayatları tehlikede olan fırın işletmelerine ve bakkallara destek olmak adına ulusal zincir marketlerde ekmek ve sigara satışının önüne geçecek olan yasal düzenleme çalışmasının bir an önce TBMM’den geçirilmesi için girişimlerde bulunulması önem arz etmektedir.

 

Yukarıda bahsi geçen konu Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir.

 

Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz ederiz.

 

 

 

 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

                Yönetim Kurulu