İnşaat Sektörünün İçinde Bulunduğu Ekonomik Sorunlar Hk.

İnşaat Sektörünün İçinde Bulunduğu Ekonomik Sorunları TOBB’a ilettik.

“2020 yılının başlarında başlayan Pandeminin etkisiyle bütün sektörlerde finansman sorunu yaşanmaya başlamış, üretim ve hizmet sektörleri bu anlamda oldukça sıkıntılı bir süreç yaşamışlardır. Ardından 2021 yılında dövizdeki fiyat dalgalanmaları ve artan fiyatlarla başta inşaat sektörü olmak üzere, bütün sektörlerde finansman sorunu en üst düzeye çıkmış, ülke genelinde alt ve üst yapı yatırımları durma noktasına gelmiştir. Özellikle inşaat malzemelerinde yüzde yüzleri aşan fiyat artışları kamu müteahhitlerini mağdur etmiştir. Bu sektör çok komplike bir sektör olduğundan beraberinden yüzlerce alt sektörün de mağduriyetine neden olmuştur.

Ülke genelinde olduğu gibi ilimiz ve bölgemizde de başta kamu yatırımları olmak üzere inşaat sektörü çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmış, konut, yol, içme suyu, kanalizasyon, okul, hastane, baraj, gölet ve daha birçok proje durma aşamasına gelmiştir.

Sektörün giderek artan sorunlarına istinaden Odamızın 3.ncü (Özel Amaçlı İnşaat, Yapı ve Projeler) 4.ncü (İnşaat Malzemeleri Satıcıları) ve 9.ncu (Enerji, Altyapı, İnşaat Taahhüt) meslek grubu komiteleri tarafından odamıza müracaatla sorunlarına çözüm üretilmesi talep edilmiştir.

Bu çerçevede; 31 Aralık 2021 tarihi ve öncesinde işi yüklenen müteahhitlere 1 Ocak 2021 tarihinden işin bitimine kadarki süreci kapsayacak şekilde fiyat farkı ödemesinin yapılması, fiziki gerçekleşmesi %50’nin altında kalıp gerek finansal, gerekse de teknik açıdan devam ettirilmesi mümkün olmayan kamuya ait işler için koşulsuz ve cezasız “Tasfiye Hakkı”, işlerini devam ettirmek isteyen üstlenici firmalarına da süre uzatma hakkı tanınması talep edilmektedir.”