AKARYAKIT SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİYOR!

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  7. Ulaştırma, Lojistik, Petrol ve Gaz Ürünleri satıcıları Meslek Grubu Komitesi, Akaryakıt sektöründe yaşanan fiyat artışları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Meslek Komitesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Aktif olarak 13.000’e yakın bayi ile ülkemizdeki tüm sektörlere ve vatandaşlarımıza hizmet veren akaryakıt dağıtım sektörü son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelere bağlı olarak düşen karlılığı nedeniyle sıkıntılı bir sürece girmiştir. Sektörün çeşitli temsilcileri tarafından konu kamuoyunda pek çok kez gündeme getirilmekle birlikte maalesef henüz bir çözüme kavuşturulamamıştır.

Hem kamuya hem özel sektöre hem de vatandaşlarımıza 365 gün 24 saat hizmet veren akaryakıt istasyonları artık karlılığını kaybetmiştir. Diyarbakır’da bulunan 300’e yakın akaryakıt istasyonu mevcut haliyle devam etmesi durumunda yakın bir zamanda oldukça sıkıntı yaşayacak ve birçoğu kapanmayla yüz yüze kalacaktır. Artan akaryakıt fiyatları ve yükselen işletme maliyetlerine rağmen sabit kalan kâr marjı akaryakıt istasyonlarını çalışamaz duruma getirmiştir.

Sektörümüzdeki işletmelerin yaşayabilmesi için kar marjlarının ivedilikle yükseltilmesi gerektiği açıktır. Sektörde belli bir standardın sağlanmasına yönelik getirilen kurallar, çevre ve sağlık önlemleri, akaryakıt istasyonlarının bakım giderleri işletmeye maliyet olarak yansımaktadır. Öte yandan kredi kartı komisyonları da akaryakıt işletmeleri üzerinde ek mali yük yaratmaktadır. Gün geçtikçe nakit alımın azaldığı, kredi kartı ile tüketimin arttığı bir süreçte kredi kartlarından alınan komisyon oranları zaten eriyen bayi karının daha çok düşmesine neden olmaktadır.

Gerek dolaylı vergiler yoluyla kamu yatırımlarına sağladığı kaynaklar, gerekse sağladığı istihdamla çok önemli lokomotif bir sektör olan akaryakıt sektöründe kâr marjının akaryakıt fiyatıyla yüzdesel olarak ilişkilendirilerek %15’e çıkarılması sektörün ivedi beklentisidir. Bununla birlikte işletmelerin giderlerinin karşılanması hususu gözetilerek haksız ve yıkıcı rekabeti önleyecek taban fiyat uygulaması getirilmesi hususunda düzenlemelerin yapılması sektörde sağlıklı bir rekabet ortamı tesis edecektir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında binlerce kişiye aş ve iş sağlayan akaryakıt sektörünün yukarıda bahsedilen sorunlarının çözümü adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak çözüm sağlanması hususunda desteğinizi bekler, saygılar sunarız.”

 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

  1. Ulaştırma, Lojistik, Petrol ve Gaz Ürünleri satıcıları Meslek Grubu Komitesi