21. Devlet Türk Sanatları Yarışması Hk.

Kültür ve Bakanlığınca “Hüsn-i Hat”, “Tezhip”, “Minyatür”, “Çini”, “Ebru”, “Kalemişi” ve “Katı” kategorilerinde 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması düzenleneceği bildirildi.

Bahse konu yarışmaya ilişkin bilgi ve şartname https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresinde yer almaktadır.

İlgili üyelerimize duyurulur.