Duyurular
enkutr

Sera Gazı İçeren Tek Kullanımlık Basınçlı Kapların Piyasaya Arzı Hakkında

Sayın Üyemiz;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Daire Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar ile ozon tabakasına zarar veren maddelere yönelik çalışmaların Başkanlıkları koordinasyonunda yürütülmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 4 Ocak 2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2nci Maddesi’nin 3üncü fıkrasında “1/1/2022 tarihinden itibaren florlu sera gazları içeren tek kullanımlık basınçlı kapların piyasaya arzı yasaktır” hükmü bulunmaktadır. Söz konusu hüküm gereği florlu sera gazlarını içeren tek kullanımlık basınçlı kapların anılan tarih itibariyle piyasaya arzının yasak olduğu hususunu bilgilerinize sunarız.