Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tır Komitesince, Lojistik sektörü açısından birçok taşıma modunun bir arada kullanılması, taşımacılıkta uygulanan prosedürlerin kolaylaştırılması, sektörün ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesinin alınmasına ilişkin usullerin kolaylaştırılması hedefi ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapılan görüşmeler üzerine 30.12.2021 tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda; Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan ve yetki belgesi geçerlilik süresi;

• 10 yıl ve daha uzun olanlar için %70 indirim,
• 5 yıl ile 10 yıldan uzun olanlar için %60 indirim,
• 5 yıl ve daha az olanlar için de %50 indirim uygulanacaktır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, H1, H2, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 ve P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli olan gerçek veya tüzel kişileri kapsayacak olup, yetki belgesi sahiplerinin Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi almak için 60 gün içerisinde ilgili Bakanlığa müracaatta bulunması ve işlemlerini bu süre içerisinde tamamlaması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.