Duyurular
enkutr

Seçmeli Ders Kürtçe (Kurmanci – Zazaki) Önceliğimiz Olmalıdır!

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılında müfredata alınan seçmeli Kürtçe dersi büyük heyecan uyandırmıştır. Ancak seçmeli derslere (Kütçenin Kurmanci ve Zazaki lehçeleri) önemli oranda talep olmasına rağmen, gerek öğretmen yetersizliği, gerekse de okullarda yeterince bilgilendirme yapılmaması nedeniyle toplumun beklentilerine cevap verilmemiştir.

2022-2023 eğitim öğretim yılında seçmeli dersler için başvurular yeniden açılmış ve 21 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecektir. 5-6-7 ve 8’inci sınıflar için seçmeli dersler arasında yer alan Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerinin seçilmesi hem Kürtçenin önündeki bazı engellerin aşılmasına vesile olacak, hem de Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olan öğretmen adaylarının istihdamını sağlamış olacaktır.

Kürtçenin orta öğretimde seçmeli ders olarak okutulması yeterli olmamakla birlikte çocuklarımızın kendi ana dillerinde eğitim almaları önemli ve değerlidir. Kürtçe seçmeli ders tartışmaları devam ederken, öğrenci ve velilerinin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarından veya Kürtçe eğitim verilmeyeceği düşüncesiyle bu dersleri tercih etmemektedirler.

Kürtçenin eğitimin her alanında kullanılması ve gelecek nesillerin kendi ana dili ve kültürleri ile yetişmelerini sağlamak için başta veliler olmak üzere, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, üniversiteler, akademisyen ve yazarlara önemli sorumluluklar düşmektedir.

Sosyal ve kültürel zenginliğimizin bir gereği olarak Kürtçenin korunması ve geliştirilmesi konusunda toplumun tüm kesimlerine görev ve sorumluluk düşmektedir. Özellikle kamu kurumları ve Üniversitelerin daha duyarlı davranmaları gerekmektedir. Eğitim ve öğretim kurumlarındaki idareciler toplumsal duyarlılıkla olaya yaklaşmalı, veli ve öğrencilere objektif rehberlik yapmalı, eğitimci temini konusunda gerekli hassasiyeti göstermelidirler.

Çocuklarımızın kendi ana dillerinde eğitim görmelerini teşvik etmek, Kürtçe dil ve kültürünün korunarak gelişmesini sağlamak amacıyla Odamız üzerine düşen sorumluluk gereği bir yarışma düzenleyecektir. Odamız ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından yürütülecek “Kürtçe Hikâye Yazma Yarışması” sonucunda başarılı olan 100 öğrenciye tablet hediye edilecektir. Ayrıca yarışmaya katılacak bütün öğrencilere Kürtçe Edebiyat seti hediye edilecektir.

Kürtçe seçmeli ders için son başvuru tarihinin 21 Ocak 2022 Cuma günü olduğunu tekrardan hatırlatarak, öğrenci ve velilerimizi seçmeli ders olarak Kürtçeyi (Kurmanci, Zazaki) seçmeye, öğrencilerimizi “Kürtçe Hikaye Yazma Yarışmasına” katılmaya davet ediyoruz.

“Kürtçe Hikâye Yarışması” Katılım Şartları ve Son Başvuru Tarihi Detayları:

  • Hikayeler Kürtçenin Kurmanci veya Zazaki lehçelerinde yazılacaktır.
  • Başvuru yapan öğrenciler seçmeli ders olarak Kürtçeyi seçtiklerini belgeleyeceklerdir.
  • Yarışmacılar Ortaöğretimin 5-6-7 ve 8.nci sınıf seviyesinde olacaklardır.
  • Hikayeler en az 400 kelimeden oluşmalıdır.
  • Yarışmaya Diyarbakır il ve ilçelerinde eğitim gören öğrenciler başvurabilecektir.

Son Başvuru Tarihi   : 21 Mart 2022, Pazartesi

Başvuru Yeri              : Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Hizmet Binası

İletişim: 0412 280 35 50

Başvuru Formu için tıklayınız