Dünya Gıda Programı İle Çalışmak İsteyebilecek Firmalarımızın Yararlanabileceği Rehberler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın Dünya Gıda Programı İle Çalışmak İsteyebilecek Firmalarımızın Yararlanabileceği Rehberler hazırlandığı bildirilerek, söz konusu Kılavuz’ların ekte yer aldığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Dünya Gıda Programı İle Çalışmak İsteyebilecek Firmalarımızın Yararlanabileceği Rehberler için tıklayınız..