Coğrafi Veri İzin ve Lisans Sistemlerine Başvuru Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından coğrafi verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılmasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olduğu paylaşılmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgiye https://cbs.csb.gov.tr/ adresindeki “Coğrafi Veri İzin-Coğrafi Veri Lisans” başlığından ulaşılabilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili şirketlerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan 32 adet coğrafi veri temasındaki coğrafi verilerden hangileri ile iştigal edildiğinin Bakanlığa bildirilmesi ve en kısa sürede “vize.csb.gov.tr” uygulaması üzerinden izin/lisans başvurusu süreçlerinin başlatılması gerektiğini, rutin ya da ihbar üzerine yapılacak denetimlerde mevzuata aykırı iş yapıldığının belirlenmesi durumunda izin bedelinin 10 katı tutarında idari para cezasının uygulanacağı ve detaylı yazının ekte yer aldığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Bilgi notu için tıklayınız.