Uzak Ülkelere Hizmet İhracatı Anket Çalışması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uzak ülkelere hizmet ihracatının geliştirilmesi için bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ilgili çalışma hakkında hizmet ihracatı gerçekleştiren firmaların bir anket aracılığıyla görüşlerinin alınacağı ifade edilerek, anketten elde edilen geri dönüşlerin anılan strateji belgesi kapsamında oluşturulacak eylem planlarında değerlendirmeye alınacağı ve ilgili firmaların ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları sorunlara yönelik planlamaların yapılacağı bildirilmiştir.

26 Kasım 2021 tarihine kadar aktif durumda olan anket bağlantısı (http://s.alchemer.com/s3/f3b078e82aa6) üzerinden özellikle hizmet ihracatı gerçekleştiren üyelerimiz anketi doldurabilirler.