Tacikistan’da Gerçekleştirilebilecek Yatırımlar Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 28.10.2021 tarih, 9771 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 26.10.2021 tarih ve 68549493 sayılı yazısına atfen; 11-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Duşanbe’de gerçekleştirilen Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyon 11. Dönem Toplantısı kapsamında, Tacik tarafınca, 2023 yılı itibarıyla ham madde ihracının yasaklanarak ürünlerin ithal ikameci anlayış çerçevesinde ülkede işlenmesinin hedeflendiği, Tacikistan’ın ana gelir kaynaklarından işlenmemiş alüminyum ve pamuk satışlarının önümüzdeki dönemde azaltılarak, söz konusu ürünlerin Tacikistan’da işlenmesine yönelik bir strateji geliştirileceği ve bu çerçevede özellikle pamuk ve alüminyum işleme sahalarında Türk yatırımlarının beklendiği ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, Tacik tarafınca tekstil, tarım/seracılık, işlenmiş gıda üretimi, hastane ekipmanı ve ilaç üretimi gibi sektörlerde de ülkemizden yatırımcı beklendiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.