Sağlam KOBİ Haritası Anketi

Türkiye Odalar ve Borsalar Bildiğinden alınan yazı ile; herhangi bir afet durumunda iş dünyası olarak ne kadar hazır olursak Türkiye ekonomisinin de sürdürülebilirliği o denli kuvvetli olacağı belirtilmiş olup, bu hedef doğrultusunda afetlere hazırlama sürecinde afet hazırlık programının eğitimler ve mentorluk hizmetinden oluşan ilk kısmını tamamlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu programın amacının Odalar tarafından; üyelerinin afetlere dayanıklı ve iş sürekliliğini temin ederek, “Sağlam KOBİ” statüsünü kazandırmak ve deprem başta olmak üzere afetlere karşı hazırlıklı olmak adına gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, üye işletmelerine bu konuda eğitim vererek İş Sürekliliği ve Mükemmeliyet Merkezleri olmalarını sağlamak olduğu ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, aşağıda yer alan linkteki “İşletmeler İçin Sağlam KOBİ Haritası Katılım Formu”nun doldurularak sonuçta çıkan statüye göre eksikliklerin tamamlanıp harita üzerinde üye işletmelerin yerlerini almalarının sağlanması amaçlandığı belirtilmiştir.

Haritaya kayıt olan işletmeler, mevcut online portal üzerinde yer edinerek, afet sonrası ihtiyaçları yerel tedarik zinciri aracılığı ile hızlı bir şekilde karşılayabilecek olan destek ağının bir parçası olacaklardır. Ayrıca, harita üzerindeki temel kategoriler aracılığı ile afetten etkilenen işletmelerimizin genel durumu, güncel olarak kamuoyu ve bölgedeki KOBİ’lere destek vermek isteyen vatandaş ve kurumlarımız için özetlenecektir. Böylelikle, bölgedeki işletmelerin afet sonrası ihtiyaçlarının hızlı ve etkili bir şekilde karşılanmasına destek vermenin yanı sıra yerel ekonominin de kısa sürede yeniden yapılandırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulur.

Anket linki için tıklayınız.