Birleşik Krallık’a İhracatta Karşılaşılan İhracat Engellerinin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi Üzerine Yürütülen Anket Çalışması Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C.Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Birleşik Krallık’a ihracat yapan firmaların, ihracatta karşılaştığı engellerin ihracat performansı ile arasındaki ilişkinin bir anket çalışması ile ortaya konulmasının amaçlandığı ifade edilerek, anket çalışmasının tamamlanma süresinin 15 Kasım 2021 tarihi olduğu bildirilmiştir.

E-postada devamla, anketin işletme yöneticisi ya da ihracat birim sorumlusu tarafından değerlendirilerek, en uygun olan cevabın işaretlenmesi talep edilmektedir. Ayrıca, anket soruları üzerinden güvenilir sonuçlara ulaşılabilmesi için cevapların gerçeği yansıtır nitelikte ve eksiksiz olmasının gerektiği vurgulanmıştır.
Ankete EK’te yer alan uzantıdan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

EK: Anket Linki

Not-1: Cevaplar toplu olarak değerlendirileceğinden lütfen isim ve iletişim bilgilerini belirtmeyiniz.
Not-2: Firefox veya Google Chrome kullanarak anket sorularını görüntüleyebilirsiniz.
Not-3:Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda sakalsize@ticaret.gov.tr e-posta adresine tüm sorularınızı iletebilirsiniz