Tek Pazar Programı – Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) Çağrısı

Sayın üyemiz

İlgi: TOBB’nin 18.10.2021 tarihli ve 34221550-050.99- 9415 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, KOSGEB tarafından TOBB’ye iletilen; Tek Pazar Programı–Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) Çağrısı ile ilgili yazı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: TekPazarProgramı–OrtakKümeGirişimleri(EUROCLUSTERS)Çağrısı