Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Hk.

Sayın üyemiz,

İlgi: TOBB’nin 11.10.2021 tarihli ve 34221550-050.99- 9095 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından TOBB’ye iletilen; Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı hakkındaki yazı ekte yer almaktadır

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Bilgi için tıklayınız.