Karadağ’da Yatırım ve İş Olanakları

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen; Karadağ Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Ekonomi Odası tarafından hazırlanan “Karadağ’da Yatırım ve İş Olanakları” başlıklı dokümanın bir örneği ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek – Karadağ’da Yatırım ve İş Olanakları