Kırgızistan Yatırım Projeleri – BişkekSerbest Ekonomi Bölgesi

Sayın Üyemiz,

İlgi: TOBB’nin 06.08.2021 tarih ve 7116 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin e-postası ile Birliğimize iletilen “Kırgız Gıda İşleme Projeleri” ve “Bişkek Serbest Ekonomi Bölgesi”ne ilişkin bilgi notu ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Yatırım Projeleri ve FEZ Bishkek