IsDBG Özel Sektör Forumu

Sayın Üyemiz,

İlgi: TOBB’nin 06.08.2021 tarihli ve 84403118-720- 7140 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Grubu’nun, 46. Yönetim Kurulu Toplantısı vesilesiyle 2 Eylül 2021 Perşembe günü 09:30-16:30 saatleri arasında “IsDBG Özel Sektör Forumu” düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Taşkent’te gerçekleştirilecek olan ilgili Forum’un amaçlarının; üye ülkelerdeki yatırım, ticaret ve sigorta alanında IsDB Grubu faaliyetlerini, hizmetlerini, girişimlerini ve ortak çözümlerini vurgulamak, üye ülkelerin ilgili deneyimlerini, başarı öykülerini ve en iyi uygulamalarını paylaşmak ve iş dünyası temsilcileri arasında ortaklıklar kurulması için bir platform sağlamak olduğu belirtilmektedir.

İlgili Forumun konuşmacı listesi ekte sunulmakta olup, ayrıntılı bilgiye aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden ulaşmak mümkündür:

İnternet sitesi: www.IsDBG-PSF.org

Hassan Khalifa email: hkhalifa@isdb.org , telefon: +966569326822

Mohamed Al Saati email: mfs@isdb.org , telefon: +966554315181

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Konuşmacılar