2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktaları Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanan izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan düzenlemelere ilişkin yayımlanan 2021/18 Sayılı Genelgeye, https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinden ulaşılabileceği açıklanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımla,