HÜKÜMETE ACİL ÇAĞRI

Kapanan işletmelerin çalışanları IKBY’ye gidiyorlar

Covid-19 pandemisinin dünya genelinde yaygınlaşması ve bununla bağlantılı olarak alınan tedbirler de devam etmektedir. Ancak bir yandan insan sağlığı korunurken, diğer yandan sosyo-ekonomik yaşam alanları ciddi bir kriz ile karşı karşıya kalmaktadır.

 

Bir yılı aşkın bir süreden beri devam eden pandemiden kaynaklı olarak uygulamaya konulan tedbirler toplumun bütün kesimlerini etkilemeye devam etmektedir. Sosyal yaşam kadar ekonomik yaşamı olumsuz etkilemeye devam eden salgının etkisini asgari seviyeye düşürmek her kesimin görev ve sorumluluğudur.

 

Bu açıdan bakıldığında yürürlükteki tedbirlerin her bir birey, kurum ve işletme için titizlikle uygulanmasında oldukça büyük yarar görmekteyiz. Ancak uygulanmakta olan tedbirler bazı sektörlerin faaliyetlerine tamamen veya kısmi sınırlama getirmektedir. Dolayısıyla bu sektörler çok daha ciddi boyutta bir ekonomik krize ile karşılaşmaktadırlar.

 

Özellikle sosyal ve kültürel yaşamın vaz geçilmezlerinden olan pastahane, düğün salonu, oyun salonu, cafe, lokanta, restoran, şarküteri gibi mekânlara yönelik kısıtlamalar bu sektörleri adeta iflasın eşiğine getirmiştir. Yüzlerce firma işletmecisi işyerini kapatmak zorunda kalırken, binlerce çalışan da işsiz kalmıştır. Bu işletmelerde çalışırken işinden ayrılmak zorunda kalanlar iş bulup çalışmak için IKYB’nin Erbil ve Duhok gibi kentlerine gitmeye başlamışlardır.

 

Ekonomik yaşamın daha fazla zedelenmemesi ve işsizliğin önüne geçmek için normal yaşama geçişi sağlayacak adımların atılmasının zamanı gelmiştir.

 

  • Gerek sosyal ve kültürel yaşamın idamesi, gerekse de ekonomimizin ayakta kalabilmesi için faaliyetlerine sınırlama getirilen düğün salonu, cafe, oyun salonu, lokanta, restoran, şarküteri gibi işletmelerin gerekli tedbirleri alarak kısmi olarak da olsa faaliyetlerine devam etmeleri ivedilikle sağlanmalıdır.

 

  • Bu süreçte işyerini kapatmak veya faaliyetlerini sınırlamak zorunda kalan işletmelerin sabit giderlerinden olan kira, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri 6 ay ötelenmeli ve nakdi destekler sağlanmalıdır.

 

  • İşletmelerin kullanmış oldukları kredilerin ödemeleri 6 ay süreyle faizsiz ertelenmelidir.

 

  • İşini kaybeden veya ücretsiz izine ayrılan çalışanlara işsizlik sigortası kapsamında nakdi yardım yapılmalıdır.

 

Mehmet KAYA

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı