2021/5 Sayılı Genelge Hakkında

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.02.2021 tarih ve 34221550-100-1347 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge iletilmiştir.

EK’i görmek için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.