Kuzey Makedonya İsminin MEDOS’a eklenmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 13.01.2021 tarih 291 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığından  alınan  10.01.2021 tarihli yazıya istinaden

Ticaret Bakanlığından alınan ilgili  yazıda, Yunanistan ile Makedonya  arasında imzalanan Prespa Anlaşmasının  12 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe  girdiği hatırlatılarak, bahse konu anlaşmaya istinaden Makedonya Cumhuriyetinin  resmi adının  Kuzey Makedonya Cumhuriyeti (Republic of North Macedonia), kısaltılmış adının  Kuzey Makedonya”(North Macedonia) olarak değiştirildiği bildirilmiştir. Bu itibarla, ihracatçılarımızın  bahse konu ülke  ile yapacakları ticarette sıkıntı  yaşamamasını  teminen  Birliğimizce  MEDOS’ta kullanılan ülke listelerinde gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Üyelerimize duyurulur.