Oda Aidat Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’nin 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 no’lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca;

Üyelerimizin 2020 yılı I. Taksit tutarları ile ödenmemiş olan 2019 – 2018 – 2017 – 2016 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

-Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamıza şahsen gelerek ve/veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

-Yapılandırmaya başvuran üyelerimiz borçlarını peşin ve/veya 6 taksit şeklinde ödeyebilecektir.

-Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

-Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimizin;

İlk Taksitini 28/02/2021 tarihinde ödemek suretiyle aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte 31/07/2021 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

-Toplam anapara borç tutarı yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirilebilecektir.

-Yapılandırmadan faydalanacak üyelerimiz aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunabilecektir:

  1. a)Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak dilekçe ile Odamıza şahsen,
  2. b) 01 Aralık 2020 tarihinden itibarenhttps://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

*Başvurularda, yapılandırma kapsamında taksit talep etmek isteyen üyelerimizin taksit seçeneğini işaretlemesi gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.