Diyarbakır İş Konseyinden Pandemi ile Mücadele Sürecinde Özel Sektöre Destek Çağrısı

26 Kasım 2020 tarihinde yapılan Diyarbakır İş Konseyi online toplantısında aşağıdaki basın metni kamuoyuna paylaşılmıştır.

 

Covid-19 salgınının ortaya çıktığı günden başlayarak her geçen gün artan ekonomik daralma Diyarbakır iş camiasını derinden etkilemeye devam etmektedir. Salgınla mücadele kapsamında faaliyetlerini sınırlamak zorunda kalan işletmelerin finansman sorunları her geçen gün artmaktadır.

Özel sektörün içinde bulunduğu sorunları çözmek amacıyla Nisan ayında bazı tedbirler ve destekler uygulanmaya başladı. Merkezi hükümetin talimatları doğrultusunda kamu ve bazı özel bankalar tarafından sağlanan kredi erteleme, ek kredi imkânları, vergi borçlarının ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği gibi destekler bizleri oldukça rahatlatmıştı. Ancak geçen aydan itibaren tekrar yükselen pandemi nedeniyle alınan ek tedbirler bizleri bir kez daha derinden etkiledi. Daralan ekonomik yaşam alanları üretim ve pazarlama alanlarını en düşük seviyeye indirdi. Elindekini pazarlayamayan, yeni ürün üretemeyen bir özel sektörün finansman sorunlarını çözmesi beklenemez.

Biz iş camiası bireyleri olarak hükümetimizin en son almış olduğu ek tedbirleri çok haklı ve yerinde tedbirler olarak görüyoruz. Ancak bir taraftan pandemi ile mücadele edilirken, diğer yandan özel sektörü de ayakta tutacak tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Sadece merkezi hükümetin değil, yereldeki kamu ve özel sektör marifetiyle hizmet veren kurum ve kuruluşlarının da desteğine ihtiyaç duyulduğunu kamuoyunun bilmesini isteriz. Başta kamu bankaları olmak üzere, özel bankalar, diğer finans kuruluşları, yerel yönetimler, kalkınma ajansları, enerji dağıtım şirketleri gibi kurum ve kuruluşların özel sektöre sunmakta oldukları hizmet ve desteklerde daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz.

Merkez Bankasının faiz oranlarını arttırması bankaların kredilendirme maliyetlerini arttırınca kredi faizleri yeniden düzenlendi ve değişken faiz uygulamasına geçildi. 6 ay öncesine kadar bireysel kredilendirme faizlerini %0,70 seviyelerinde sabit faiz uygulayan bankalar biz iş camiasını değişken faizli kredi kullanmaya zorlamaları kabul edilebilir bir uygulama değildir. Değişken faiz uygulaması zaten finansman sorunu yaşayan işletmelerin finans temin yükünü daha çok artıracak, kredi geri ödemelerinde güçlük yaşanacaktır.

Kısacası; gerek kamu, gerekse de özel bankaların ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik daralmayı dikkate alarak özel sektörü törpüleyen değil, destekleyen bir uygulama içerisinde olmalarını bekliyoruz. Bankalar değişken faiz uygulamasına son vererek, daha düşük ve daha uzun vadeli kredi imkanlarını biz iş camiasına sağlamalıdırlar.

Bölgemizin ve ülkemizin kalkınması ve yarınlarımıza daha güvenle bakabilmemiz için merkezi hükümetin yanı sıra, yereldeki kurum ve kuruluşların özel sektörü destekleyecek şekilde hizmet vermeler, elektrik, su ve doğal gaz bedellerini en az 6 ay faizsiz ertelenmelerini talep ediyoruz.

En son alınan ek tedbirlerle hizmet sektörü başta olmak üzere birçok sektörün faaliyetlerinin minimum düzeye çekmiştir. Dolayısıyla kiracı durumunda olan esnaf ve diğer iş insanları kiralarını ödeyemez duruma gelmişlerdir. İşletmelerin tekrar içinde bulundukları finansman sorununu dikkate alarak ve sosyal devlet olmanın sorumluluğu ile kiracı durumundaki işletmelere 6 ay süreyle kira desteğinin sağlanması hususunu kamuoyunun takdirlerine saygıyla arz ediyoruz.

DİYARBAKIR İŞ KONSEYİ