Duyurular
enkutr

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere Arasındaki Brexit Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) odamıza ulaşan bir yazıda Ticaret Bakanlığının yazısına atfen; Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerinin 14 Kasım 2018 tarihinde neticelendiği ve Geri Çekilme Anlaşması üzerinde mutabakata varılarak, Brexit’in 31 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştiği belirtilmiştir.

Yazıda, Brexit tarihi sonrasında Birleşik Krallık’ın (BK) AB’den ayrılması ile 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen “Geçiş Dönemi”nin başladığı vurgulanarak, bu süre boyunca BK’nın, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele göreceği ve aynı süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacağının ifade edildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Geçiş Dönemi bitimi itibarıyla teknik düzenlemeler alanında BK’da geçerli olacak kurallara ilişkin olarak, BK tarafından yayımlanan güncel bildirimler kapsamında hazırlanan ve ekte birer örneği sunulan bilgi notlarının anılan Bakanlığın internet sitesinde de yayımlanmış olduğu ve bu notlara aşağıdaki link üzerinden erişim sağlanabileceğinin açıklandığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/genel