5174 Sayılı TOBB Kanunu – Yıllık Aidat ve Munzam Aidat hk.

Sayın Üyemiz,

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 24. ve 25. Maddelerine göre, “Yıllık Aidat” ve “Munzam Aidat” ilk taksitlerinin Haziran, ikinci taksitlerinin ise Ekim ayı sonuna dek ödenmesi gerekmektedir şeklinde belirtilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 26.03.2020 tarihli yazısıyla, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları nedeniyle piyasalarda oluşan ekonomik daralma ve üyelerin mağduriyeti göz önüne alınarak, üyelerin oda ve borsalara ödeyeceği “Yıllık Aidat” ve “Munzam Aidat” ödemelerinin ilk taksitlerinin ikinci taksit ile birleştirilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bu girişim neticesinde, Bakanlığın 26.03.2020 tarih ve 03870 sayılı yazısı ile oda ve borsa üyelerinin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, üyelerin oda ve borsalara Haziran ayında ödemesi gereken Yıllık Aidat” ve “Munzam Aidat” birinci taksiti ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber oda ve borsa üyeleri için Ekim ayında ödenmesi uygun bulunmuştur.

Munzam Aidat dökümleri belirtilmemiş üyelerimizin, aidat tutarlarının hesaplanması için, gerçek kişi ise 2019 yılı Gelir Vergisi, tüzel kişi ise Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Odamıza iletmeleri gerekmektedir. Gerçek kişiler için ticari kazanç toplamı, tüzel kişiler için ticari bilanço karları üzerinden %0.5 (binde beş) oranında hesaplanacak munzam aidat rakamları buna göre tahakkuk ettirilecektir.

Aidat borçlarınıza ilişkin bilgileri, www.dtso.org.tr adresindeki Hızlı Aidat Ödeme menüsünden girerek öğrenebilir ve ödeme yapabilirsiniz.

Detaylı bilgi için 0 412 280 3544 nolu telefondan Mali İşler Birimimiz ile görüşebilirsiniz.

Siz Sayın Üyemizin, aidatlarını süresi içinde ödenmesi hususunda göstereceğiniz anlayış ve katkılara teşekkür eder, 2020 yılı aidatlarınızın ilk taksitleri ile varsa geçmiş yıllara ait aidat borçlarınızın en geç 30 Ekim 2020 tarihine dek Odamız veznesine nakit veya kredi kartı ya da yukarıda belirtilen internet adresimizden online olarak yatırılmasını rica eder,

Gereği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.