BASINA VE KAMUOYUNA

DTSO Kadın Meclisi Dönem Sözcüsü Sevim Vural, 1,5 yıllık süre zarfında yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, dönem sözcülüğünü yürütme kurulunda oy birliği ile seçilen Seda Berekatoğlu’na devretti.

2018 yılında başlattığımız Kadın Meclisi yolculuğumuzda bugün, temsil gücümüzü arttırdığımız ve ekonomik alanda kadınların taleplerini daha güçlü ve etkin bir şekilde dile getirdiğimiz bir noktadayız.

DTSO seçim vaatleri arasında yer alan kadın girişimcilerin ekonomik alanda güçlendirilmesi ve temsiliyetinin arttırılması hedefi ve DTSO organlarının, yönetim kurulu, meclis, meslek komiteleri ve komisyonlarının desteği, Kadın Meclisi kuruluşu ve hizmet sunumunu kolaylaştırdı. Kadın Meclisi tüzüğü DTSO Meclisince onaylandı ve Kadın Meclisi faaliyetleri için yıllık bütçe oluşturuldu.

2019 Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz seçimlere DTSO’ya kayıtlı 230 kadın girişimci katılım sağladı ve 48 kişilik Kadın Meclisi seçimleri yapıldı. DTSO’ya kayıtlı yaklaşık 2.000 işletme sahibi, ortağı, temsilcisi kadın üyeye ulaşılmaya çalışıldı ve bir dizi toplantı ile aktif olarak faaliyet gösteren kadınlar ve kadın sivil toplum kuruluşlarının Kadın Meclisi tüzüğü hazırlık çalışmalarına katılımı sağlandı. Bu çalışmalar kapsamında kadınların temsilci, ortak ve sahibi olduğu işletmelerin büyük çoğunluğunun aslında erkekler tarafından yönetildiği de yapılan saha çalışmasında tespit edilen çarpıcı ve üzücü bir sonuç oldu.

Türkiye’de ilk defa kurulan ve benzeri olmayan Kadın Meclisi hazırlık çalışmalarında kadınların ekonomik alanda karşılaştıkları kısıtlar, ekonomik örgütlere katılımda yaşanan sorunlar ve kadınların bu alana ne kadar yabancı oldukları bir kez daha görüldü. Tüm bu zorluklara rağmen seçilen Kadın Meclisi yaklaşık 1,5 yıllık bir dönemde kadın girişimciler ile dayanışmayı güçlendirdi ve DTSO’nun faaliyet alanlarında Kadın temsilini sağladı. Türkiye’de ticaret ve sanayi odası gibi ekonomik kuruluşlarda parmakla sayılacak sayıda kadının yer aldığı düşünüldüğünde; DTSO bünyesinde 48 kadının yer aldığı bir meclisin kurulması ve meclis üyesi kadınların komisyon, meslek komitesi ve diğer oda çalışmalarında etkin bir şekilde yer almasının ciddi bir başarı olduğu aşikardır. Kadın Meclisi kuruluş sürecini yürüten kurucular kurulunun, seçim çalışmasına katılan kadınların, yerel kadın STK’larının ve 48 kişilik Kadın Meclisi, yürütme kurulu ve dönem sözcülüğünün bu başarıda oldukça ciddi emekleri bulunmaktadır.

Kadın Meclisi’nin kuruluşundan bugüne 1,5 yıllık sürede kadınların oda faaliyetlerinde görünürlüğü, ekonomik alandaki çalışmalara kadınlar açısından yaklaşımın geliştirilmesi açısından önemli sonuçlar elde edildi. Öncelikle kadın girişimcilerin güçlendirilmesini desteklemek için bir dizi eğitim, lobi, ulusal ve uluslararası alanda işbirliklerinin geliştirilmesi çalışmalarını içeren ADB Büyükelçiliği’nden proje desteği alındı. Kadın meclisi ve girişimci kadınların katılımı ile iletişim becerileri, kadın girişimciliği ve destekler, iklim değişikliği ve kadın, pazarlama, sosyal girişimcilik vb. alanlarda eğitim programları düzenlendi. Nisan 2019’da Hindistan, İran, İtalya, Amerika’dan kadın sivil toplum örgütlerinin katılımı ile Ekonomi Alanında Kadın temalı bir konferans planlandı, hazırlık çalışmaları başlatıldı. Ancak pandemi nedeni ile gerçekleştirilemedi.

Kadın Meclisi’nin kendi içinde kurduğu komisyonlar aracılığıyla Van, Tunceli, Hakkari gibi farklı bölge illerinden kadınlar ile temaslar kuruldu, bir araya gelindi ve bu illerdeki odalara ve kadın STK’lara Kadın Meclisi çalışması hakkında bilgi ve deneyimler aktarıldı.

Kadın Meclisi tarafından kadın girişimciliği, istihdamı, kadınların karar alma süreçlerine katılımı, ekonomi alanında temsiliyet düzeyi sorunlarının kadınların katılımı ile görüşüldüğü, önerilerin alındığı, 150 kadının katılım sağladığı workshop organizasyonları düzenlendi.

DTSO Kadın Meclisi üyesi kadınlar bu dönemde Odanın meslek komitesi ve komisyonlarına aktif olarak katılım sağladılar ve oda organları ile ortak çalışmalar yürüttüler. Oda bünyesinde gerçekleştirilen lobi faaliyetlerinde, görüşmelerde yer alarak kadın bakış açısını aktardılar.

2.Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nda stant açan kadınlar, Diyarbakır’a özgü yöresel lezzetleri sergileyerek, tanıtımlarını yaptılar. Özellikle ticari işletmelerde üretimi yapılmayan, evlerde kadınlar tarafından üretimi sürdürülen ancak kaybolmaya başlayan yöresel tatlar için fuar süresince workshop etkinlikleri düzenlediler. Fuar kapsamında başlatılan bu çalışmanın sürdürülmesi, yöresel tatların ve lezzetlerin üretiminin desteklenmesi amacıyla Keçi Burcu İşlevlendirme Projesi’nde kadınlar için satış arabaları tasarlanarak proje çalışmasına yerleştirildi. 2019 yılında hazırlanan ve desteklenen proje bu yılsonunda uygulanacak olup, proje kapsamında kadınların gastronomi alanında eğitimi ve kadınların ürettiği ürünler için açık ve portatif satış alanlarının oluşturulması yer alıyor. Bu çalışmalar Kadın Meclisi’nin 2021 çalışma programında yer alacak.

Gurme Fuarı’nın yanında Kadın Meclisi tarafından Antalya Yörex Fuarı, Diyarbakır İstihdam Fuarı gibi farklı fuarlara da katılım sağlanarak kadın girişimcilerin desteklenmesi ve Kadın Meclisinin tanıtımı sağlandı.

Bu dönemde Kadın Meclisi üyesi kadınların işyerleri ziyaret edilerek, kadın girişimcilerin işletmelerinde karşılaştıkları sorunlar, kadın olarak yaşadıkları ek kısıtlar ile ilgili istişareler, görüşmeler gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kadın girişimciler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine önemli katkılar sundu.

2020 8 Martı Kadın Meclisi’nin düzenlediği dayanışma gecesi ile kutlandı. Kadın Meclisi salt ekonomik alan değil kadına yönelik şiddet, toplumsal ve siyasal alanda kadınların varlığı, görünürlüğü vb. farklı alanlarda görüşlerini kamuoyu ile paylaştı ve her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kadınların yanında olmaya çalıştı.

Kadın Meclisi tarafından DTSO bünyesinde kadınların düzenli hizmet almaları için özel bir alan oluşturularak tefrişatı sağlandı ve girişimci kadınlar için dayanışma ve destek birimi olarak hizmet sunmaya başladı.  2019 yılı sonunda kurulan birimden DTSO’ya kayıtlı her kadın ve/veya kendi işini kurmak isteyen kadınlar etkin bir şekilde yararlanabiliyor. Bu birim ile daha fazla kadının DTSO’ya gelmesi, Kadın Meclisi ile iletişim kurması ve faaliyet alanına yönelik karşılaştıkları sorunlarda destek alması sağlanıyor.

1,5 yıllık faaliyet döneminde başlatılan diğer bir önemli çalışma kadın kooperatifleri ile işbirlikleri oldu. Lice Kadın Kooperatifi’nin tekstil ve peynir üretim çalışmaları desteklendi. Kentte yer alan diğer kadın kooperatiflerinin üretim için ihtiyaç duydukları makine ekipman, satış pazarlama ve proje desteği DTSO işbirliğinde geliştirilmeye devam ediliyor.

Diyarbakır kadının işgücüne katılımının ve istihdamının düşük olduğu bir kent. Özel sektörün yapısı, kadınların geleneksel rolleri, işyerlerinde karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık vb. gibi sorunlar nedeni ile istihdamdaki kadınların oranı oldukça düşük. Kentin toplam nüfusunun %52’si 0-24 yaş arasında ve bu nüfusun yarısını genç kadınlar oluşturuyor. Genç kadınların eğitimi ve istihdamının geliştirilmesi için DTSO Proje Birimi koordinasyonunda çeşitli projeler hazırlandı. Genç kadınların geleceğin yetkinlikleri alanında eğitimi için hazırlanan projeler 2021 yılında uygulanmaya başlanacak.

Pandemi dönemi her alanda olduğu gibi Kadın Meclisi’nin de çalışmalarını olumsuz etkiledi. Pandemi döneminde kadınların iş yükleri erkeklere göre çok daha fazla arttı. Kadın girişimciler, çalışan kadınlar, görünmeyen ev işleri ile uğraşan kadınlar bu dönemdeki ek yükler nedeni ile sivil toplum ve gönüllü çalışma alanlarına zaman ayıramadılar. Kadın Meclisi tarafından yerelde kadın girişimcilere yönelik yapılan saha çalışmasında da pandemi döneminde kadınların karşılaştıkları ek yükler, işletmelerde finansal sorunlar ve kadına yönelik şiddet olaylarında artış çok daha net olarak görüldü.

1,5 yıllık süre zarfında başlatılan tüm bu çalışmalar Kadın Meclisi’nin bundan sonraki çalışmalarına önemli ivme kazandıracak. Meclis tüzüğümüzde kararlaştırdığımız şekilde bugün dönem sözcülüğünde değişiklik yapıyoruz. 1,5 yıldır yürüttüğüm dönem sözcülüğünü yürütme kurulumuzun oy birliği ile Seda Berekatoğlu’na devrediyorum. Bu süre zarfında başlatılan ve henüz devam eden tüm çalışmalar ve projeler Seda Berekatoğlu’nun dönem sözcülüğünde sürdürülmeye devam edilecek.

Kadın Meclisi kuruluş sürecinde ve 1,5 yıllık faaliyet döneminde birlikte çalışma yürüttüğümüz tüm Kadın Meclisi üyelerine ve DTSO Yönetim Kurulu ve Meclisine teşekkür ediyorum. Birlikte geliştirdiğimiz bu modelin sürdürülmesi, yaygınlaştırılması için bundan sonra da tüm Kadın Meclisi üyeleri ile dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Berekatoğlu: Kadın Meclisine her kesimin katkısını önemsiyoruz ve değerli buluyoruz

 

DTSO Kadın Meclisi Dönem Sözcülüğüne seçilen Seda Berekatoğlu ise yeni dönemde “Üreten Kadın, Güçlü Diyarbakır” yaklaşımı ile çalışmalarına hız vereceklerini söyledi.

 

DTSO Kadın Meclisi Dönem Sözcüsü Berekatoğlu yeni döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı,”

Sorumluluğu ve gereklilikleri hem ağır hem de çok önemli olan DTSO Kadın Meclisi dönem sözcülüğü görevini devralmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte Kadın Meclisinin misyonuna uygun çalışmalar yapacağımızdan; kentimize, kadın çalışmalarına ve ekonomiye katkı sunacağımızdan şüphe duymuyorum.

 

2019’da çalışmalarına başlayan Kadın Meclisimizin kuruluşunda emek sarf eden herkese, birinci dönem sözcülüğünü yaparak bu işin en zor sürecini kucaklayan sevgili Sevim Vural’a ve kadın meclisine katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum.

 

Bizler DTSO kadın meclisi olarak, kadınlarımızın yaşamın her alanında olduğu gibi ekonomik alanda da yer almasını ve kentimizin, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bu çalışmaları başarıya ulaştırmak bireysel çabalarla değil, kolektif çalışmalarla mümkündür. Bu yüzden hep birlikte başaracağız. Ve Diyarbakır’daki tüm kadın örgütlenmelerini bu konuda işbirliği yapacağımız kuramlar olarak görüyoruz.

 

Bugüne kadar çoğunlukla Kent Konseyleri bünyesinde adını duyuran Kadın Meclisleri ile ilgili olarak DTSO bir ilke imza atmış ve DTSO Kadın Meclisinin kuruluşunu ilan etmiştir. Bu girişimin diğer illerimize örnek teşkil etmesi ve yayılması bizim açımızdan hem bir temenni hem de önemli bir beklentidir.

 

Tüm dünya önemli bir süreçten geçiyor ve büyük bir sınav veriyor. Dünya Sağlık Örgütü Mart ayında korona virüs nedeniyle pandemi ilan etti. Dünyada ve ülkemizde çok sayıda insan bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Korona virüs riskinin hala ciddi boyutta devam ettiğini unutmadan tüm tedbirleri almamız gerekiyor. Pandemi yalnızca tıbbi bir sorun değildir. Toplumun tüm kesimlerini çok boyutlu etkileyen sosyal ve ekonomik bir sorundur aynı zamanda. Bu nedenle bir yandan sağlığımızı korumaya çalışırken diğer yandan ekonomik alanda da neler yapabileceğimizi alternatif yaklaşımlarla ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum.

 

Önümüzdeki günlerde kadın meclisinizin kurumsal kimliği ve eylem planları ile ilgili bazı çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarımızı katılımcı bir yöntemle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her kesimin katkısını önemsiyoruz ve değerli buluyoruz.  Yol haritamızın oluşması ve netleşmesi çalışmalarımıza büyük bir ivme katacaktır. Lütfen bu konuda düşüncelerinizi paylaşın ve desteğinizi esirgemeyin. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz  “Birlikte Daha Güçlüyüz” Yeni dönemde “Üreten Kadın, Güçlü Diyarbakır” yaklaşımı ile çalışmalarımıza hız vereceğiz.