Çin’e İşlenmemiş Kabuklu veya Kabuksuz Antep Fıstığı İhracatının Başlaması Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgi yazısına atfen “Türkiye’den Çin’e İhraç Edilen Antep fıstığı için Bitki Sağlığı Gerekliliklerine İlişkin Protokol”ün, 17 Mart 2017 tarihli ve 30010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından uygulamaya konan ilgili mevzuattaki gözetim/karantina gerekliliklerine ve ilgili Protokol’ün şartlarına uymak kaydıyla, kabuklu veya kabuksuz işlenmemiş Antep fıstığının ÇHC’ye ihracatının yapılabileceği belirtilmiştir.

Anılan Protokole söz konusu ülkeye ihracatta yetkilendirilen depo ve işletme tesisleri listesine, bitki sağlık sertifikası örneğine ve MBr/Fosfin Fumigasyon metodu ile ilgili bilgi/belgelere aşağıda verilen bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.

Bağlantı Adresi: https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/2046/Cin_Antepfistigi_Ihracat