Taşınmaz Satış İhalesi

Çankaya Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile ilgili kapalı teklif usulü yapılacak olan ihale ilanı ektedir

Ek: Tıklayınız.