Rail Baltica İhalesi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Vilnius Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen, Rail Baltica isimli Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’yı demir yolu hattıyla bağlamak için devam eden büyük bir demir yolu altyapı projesinin bulunduğu, projenin 2026 yılında tamamlanmasının ve 5.8 milyar Euro’ya mal olmasının beklendiği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, http://www.railbaltica.org/rail-baltica-launches-a-procurement-for-the-electrification-engineering- services/ adresinde yer alan söz konusu projede enerji sistemleri için bir ihale açıldığı ve ihaleye teklif verme süresinin 11 Mayıs 2020’ye kadar olduğu bildirilmektedir.

Ölçeği, kapsamı ve yapısı itibariyle ülkemiz müşavirlik ve müteahhitlik firmaları için oldukça ciddi fırsatlar barındırdığı ifade edilen projenin ihale şartlarına http://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/ adresinden ulaşılabilmekte olup projenin ihale sürecinde Letonya’dan hukuki destek almak üzere hukuk firmalarının listesine TOBB’un web sayfasının (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Ülke Duyuruları/Letonya” bölümünden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.