Türk Eximbank ekonomik destek paketini açıkladı

 

Türk Eximbank bugün yaptığı açıklama ile ihracatı destekleme misyonu çerçevesinde tüm

dünyayı saran virüs salgını nedeniyle siparişleri azalan veya iptal olan, ihracat pazarı daralan

ihracatçılarımızın üretimlerinin durmaması ve istihdam kaybı yaşamamaları için kredi ve

sigorta desteklerine hız kesmeden devam edeceği ve aldığı tedbirlerle ihracatçılarımızın

yanında olmaya devam edeceğini belirtmiştir.

  1. A) Kredi Geri Ödeme Vadeleri Ne Kadar Uzatıldı?

İhracatçıların daralan talepten veya virüsün yayılmasını engellemek için ülkelerin uyguladığı

kısıtlamalardan etkilenmemeleri için Türk Eximbank’ın TCMB kaynaklarından ve kendi

kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri

ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır.

  1. B) Taahhütler Ne Zaman Kapatılabilecek?

Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi, henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve

taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar

kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için 1 yıl ilave

süre verilecektir.

  1. C) Reeskont Kredilerinin Vadesi Kaç Yıla Çıkarılacaktır?

Türkiye’nin en uygun maliyetli kredilerinden olan ve ihracatçıların talep ettiği reeskont

kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri, ihracatçıların finansal yüklerini azaltmak

için azami 2 yıla çıkarılacaktır.

  1. D) Sigorta Limitlerinde Alıcıya Tanınan Vadeler Ücretsiz Uzatılacak

1- Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki

vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır.

2- Sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin

vadeleri 30 gün uzatılacaktır.