Kefalet Senetleri Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıya istinaden;

Kamu İhale Kurumu’nun ilgide kayıtlı yazısında ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sıhhati konusunda tereddütler oluştuğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ihale ve sözleşme süreçlerinde akşama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesini teminen ilgili kurumun ekte yer alan yazısında belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.